797 665 933 michmal@michmal.cz LinkedIn Switch to English
Large logo Michal Malaník

JUDr. Michal Malaník, Ph.D.

Váš mediátor a konzultant

Řešení konfliktů

Konflikt je neodmyslitelnou součástí každodenního života. Můžete se stát jeho účastníkem velmi snadno, a ne vždy je cesta ven stejně jednoduchá. Konflikt však nemusí zdaleka znamenat něco negativního. Může vést ke vzájemnému porozumění, podpoře, a ke společnému úsilí se dobrat k zamýšlenému cíli. Úspěšně zvládat konflikty je dovednost, kterou je třeba trénovat. Vnímat jeden druhého, všímat si a reagovat na relevantní podněty, a zároveň neztratit sama sebe či pozici, ve které se vidíte.

Pomáhám lidem, aby se cítili jistěji, aby se ve složitých situacích orientovali, a lépe je zvládali. Právní vzdělání mne naučilo mnohému. Navzdory prvotním očekáváním mi však neukázalo nejúčinnější způsob řešení konfliktů, neboť mechanismy, které právo zná, jsou příliš direktivní, a značně rigidní. Trvalo mi řadu dalších let studia a praxe, než jsem si osvojil obecně využitelnější postupy. Pokud konflikty chcete zvládat opravdu hravě, dovolte mi, abych Vám pomohl.

Své služby nabízím v českém a anglickém jazyce, a můžeme se setkat osobně či prostřednictvím elektronické komunikace na dálku.

Michal Malaník

Mediace

Specializuji se na mediování konfliktů, zejména v oblasti rodinného života, pracovního prostředí, a obchodních vztahů. Věřím, že Vám mohu pomoci v podpoření jakékoli konverzace, kterou mezi sebou můžete chtít mít, a usnadnit Vám tak cestu k rozhodování.

Mediace je vhodná v případě, že to chcete být právě Vy, kdo rozhoduje, ne za sebe nechat rozhodovat někoho jiného. V případě, že nebazírujete tolik na formálních procedurálních pravidlech řešení konfliktu, ale chcete jej vyřešit lidsky a zdravě. Pokud máte zájem, aby ze situace všichni odešli jako vítězové, nikoli poražení. Pokud toužíte konflikt vyřešit jinak než soudně.

Vyjednávání

Vyjednáváme kdykoli naše zájmy narážejí na zájmy někoho jiného. Ať už uvažujeme o uzavření obchodního poměru a jeho podmínkách, o volbě restauračního zařízení pro účely romantické večeře, o zvýšení mzdy, nebo o tom, na jak dlouho a jakou akci pustíme své nezletilé dítě, v případě, že nechápeme, co se skutečně děje, prohráváme.

Ne každý je dostatečně vybaven k tomu, aby dokázal podpořit svou pozici, aniž by tím poškodil druhou stranu či svoji pověst. Vyjednávání se věnuji teoreticky i prakticky již řadu let, mám za sebou množství zahraničních vzdělávacích kurzů i úspěšná jednání s klienty všeho druhu, a rád podporuji ostatní, aby se v něm zlepšovali.

Talent pro vyjednávání či pro přesvědčování Vás dovede pouze k určité hranici. Za ní se dostanou jen ti, kteří ví, na co se soustředit, čeho si všímat, a jak s tím dále nakládat. Těm, kteří cítí rezervy v oblasti vyjednávání, nabízím osobní (primárně v Brně a okolí) či on-line schůzky, ve kterých Vám pomohu problém, kterému čelíte, pevněji uchopit, a podpořit Vás, abyste se při jeho řešení cítili jistěji.

S přihlédnutím ke skutečnosti, že se mohu pyšnit titulem „Master of Business Etiquette“, Vás mohu připravit na jednání z více úhlů pohledu, abyste je neprohráli dříve, než vůbec otevřete ústa.

Lektorství

Jako lektor jsem schopen pro jednotlivce i skupiny připravit interaktivní školení na témata z oblasti právní teorie, pracovního, rodinného či dědického práva.

Školení, která nabízím, jsou zaměřená kupříkladu na tato témata:

Právní interpretace
Rétorika
Právnická etika
Efektivní řešení konfliktních situací
Paměť a právní případy
Řízení o určení otcovství
Vznik a zánik manželství
Řízení o přiznání invalidního důchodu
Právní argumentace
Vyjednávání (vyjednávání s klientem)
(Právnická) Etiketa
Rozhodování v právu
Opatrovnická řízení
Náležitosti dovolání a řízení o něm
Dědické tituly
Vznik a zánik pracovního poměru

Koučing

Cítíte se nejistě v běžných situacích a chcete si lépe nastavit osobní hranice? Uvažujete nad nějakou významnou životní změnou, ale necítíte se dostatečně sebejistě? Cítíte se nepříjemně v konfliktních situacích a rádi byste to změnili? V těchto i jiných oblastech mohu doporučit mnou vedený osobní koučink. Budu Vám partnerem, který Vám pomůže rozvinout Váš potenciál a lépe tak dosáhnout Vašich cílů. Zejména, pokud jste hodní lidé.

Michal Malaník

Kontakt

Pro sjednání schůzky či bližší konzultaci prosím využijte e-mail: michmal@michmal.cz. Stručně popište, s čím se potýkáte, a v čem myslíte, že bych Vám mohl být nápomocný, a zanechte na sebe kontaktní e-mail či telefon. Ozvu se Vám co nejdříve to bude možné.

Těším se na naši budoucí spolupráci!

JUDr. Michal Malaník, Ph.D.
IČ: 19956568
LinkedIn